Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: mai 2018

Asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor dumneavoastra reprezinta preocuparea centrala a Cabinetului de avocat WATKINS HELEN-JULIA, editor al site-ului www.smartlegalsolutions.ro (denumit în continuare „SLS” sau „noi”).
Prin urmare, acordam o importanta deosebita modului de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislatiei privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (« RGPD »).

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică de confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale oricărei persoane fizice care ne contactează și se aplică datelor si informatiilor colectate prin intermediul site-ului nostru web,www.smartlegalsolutions.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • temeiurile legale de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucram;
 • durata prelucrarii acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • persoanele cărora le putem dezvălui datele dumneavoastra cu caracter personal.

SCOPURILE, BAZA LEGALA A PRELUCRARII ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În contextul interacțiunii cu SLS, dumneavoastra ca persoană fizică puteti face obiectul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dumneavoastra cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Dacă sunteți client sau potențial client al SLS sau reprezentant, angajat sau persoana de contact ai acestora:

1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate SLS
Folosim datele dumneavoastra cu caracter personal pertinete si necesare pregătirii și furnizarii serviciilor juridice pe care ni le solicitati. De exemplu, în pregătirea materialelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice sau reprezentarii dumneavoastra in cadrul unui litigiu, este posibil să utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal ce au relevanta in speta dumneavoastra. Ne bazăm în acest caz prelucrarea pe executarea contractului incheiat cu dumneavoastra.

2. Comunicarea cu dumneavoastra
Utilizăm datele de contact pe care ni le-ati furnizat pentru a comunica cu dumneavoastra în legătură cu solicitările și cu orice alte aspecte relevante legate de executarea contractului incheiat cu dumneavoastra. In acest caz, ne bazăm, de asemenea, pe executarea contractului ca temei legal pentru prelucrare.
3. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat
Putem prelucra anumite date cu caracter personal ce va apartin în contextul furnizării serviciilor, pentru indeplinirea obligațiilor legale ce revin SLS in conformitate cu statutul profesiei de avocat. În acest caz, temeiul juridic al preucrarii il reprezinta obligația legală.

 • Dacă aplicati pentru o pozitie in cadrul SLS:

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul SLS. Ne bazăm prelucrarea pe încheierea și executarea contractului.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației cu dumneavoastra sunt numele dumneavoastra, adresa de e-mail, telefonul, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, detaliile privind educația și formarea profesională, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care ni le furnizati in mod direct.

 • Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastra atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.smartlegalsolutions.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului de internet și îmbunătățirea acestuia.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului internet și adresa IP folosita pentru accesarea site-ului.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastra, SLS vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal necesare în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile solicitate).
Dacă furnizați SLS datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de a ni le divulga, modalitatea în care SLS intenționează să prelucreze datele cu carcacter personal, astfel cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ca regulă generală, nu vom divulga datele dumneavoastra cu caracter personal unor terți, cu excepția cazului în care trebuie sa divulgam datele instantelor judecatoresti sau autoritatilor competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi, si doar în măsura necesară executarii contractului de asistenta juridica.

DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastra cu caracter personal atât pe durata contractului de asistență juridica, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistență juridica, acestea vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii datelor respective.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
În calitate de persoane vizate, RGPD vă conferă o serie de drepturi, printre care:

 • Dreptul de acces – aveti dreptul de a obține din partea SLS in calitate de operator de date cu caracter personal, confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obține de la SLS rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc dacă acestea sunt inexacte;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveti dreptul să obțineți ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – aveti dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu atunci cand contestati exactitatea datelor dumneavoastra, pe perioadă necesara operatorului să verifice exactitatea datelor);
 • Dreptul la opoziție – aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul sa primiti datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat SLS, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise altui operator.

Puteți să vă exercitati drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi prin trimiterea unui e-mail catre SLS, in calitate de operator de date cu caracter personal, la adresa office@smartlegalsolutions.ro.

 • Aveți, de asemenea, dreptul de a inainta o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Această Politică de confidențialitate este în vigoare de la 01 mai 2018.
Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată periodic. Orice versiune actualizata se va aplica în termen de 15 zile de la publicarea acesteia pe site-ul SLS.