Protectia datelor cu caracter personal si proceduri de conformitate

Avocatii nostri dispun de cunostinte solide si de o experienta practica importanta, dobandita in urma training-urilor de specialitate in tara si strainatate, in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si mai ales in noile reglementari europene in materie. In plus, acestea sunt completate de o intelegere vasta a infrastructurilor IT, a tehnologiilor aplicabile precum si a structurii tehnice si organizationale.

Furnizam consultanta juridica privind:

  • interpretarea, analiza si identificarea legislatiei interne si europene aplicabile fiecarui client in domeniul protectiei datelor cu caracter personal : RGPD (regulamentul nr. 679/2016), directiva e-commerce (Directiva nr. 2000/31/CE), regulamentul e-privacy, si actele de transpunere ale acestora in legislatia nationala
  • audit juridic si implementarea planului de conformitate in domeniul protectiei datelor cu caracter personal in functie de specificul activitatii clientului
  • efectuarea analizelor de impact (data privacy impact assessment)
  • elaborarea codurilor de conduita si conformitate: anti-coruptie, combaterea spalarii banilor, etc.
  • proceduri de due-diligence KYC (know your client), UBO (ultimate beneficial owner)

Organizam sesiuni de pregatire si webinar-uri :

  • pentru dobandirea bunelor practici si cunostintelor necesare de catre personalului clientului implicat in protectia datelor personale
  • pentru indeplinirea activitatii de responsabil cu protectia datelor (data protection officer – DPO)